Đại học birmingham city tại việt nam
Với lịch sử gần 200 năm
Đại học Thành phố Birmingham là một trong những trường đại học lớn nhất ở thành phố Birmingham, Vương quốc Anh.
chương trình thạc sỹ của đại học birmingham city
Nhận bằng Thạc sĩ Anh Quốc hàng đầu ngay tại Việt Nam chỉ trong 01 năm.
chương trình cử nhân của đại học birmingham city
Du học Anh tại chỗ ngay tại Việt Nam
với chi phí tối ưu.
Được đào tạo hoàn toàn bằng
tiếng Anh và có cơ hội chuyển tiếp du học tại Anh quốc.
chương trình liên thông cử nhân của đại học birmingham city
Chỉ với 01 năm liên thông Đại học,
học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng để phát triển trên thị trường quốc tế.
previous arrow
next arrow
Slider

 

Cử Nhân khoa học máy tính - Cử Nhân mạng máy tính và an toàn thông tin


Cung cấp kiến thức chuyên môn toàn vẹn

thu nhập cá nhân tăng 2x

bằng cấp được quốc tế công nhận


Liên Thông Đại Học khoa học máy tính - Liên Thông Đại Học mạng máy tính và an toàn thông tin


tự tin bước vào môi trường quốc tế, chuyên nghiệp

nâng cao lợi thế cạnh tranh việc làm

bằng cấp có giá trị toàn cầu

Select Testimonials
>